25
lis

2017

BIAŁORUŚ TO EUROPA. ALE JAKA?

Piotr RudkouskiPrezentacja książki Piotra Rudkouskiego „Białoruskie pytania w kontekście europejskich odpowiedzi”

„Szukanie gotowych odpowiedzi w Europie Zachodniej jest postawą wyraźnie nieeuropejską; zaś krytyczna recepcja idei europejskich – to jest właściwa postawa europejska” – tymi słowami kończy się ta książka i stanowią one naczelną zasadę jaką kieruje się Autor w trakcie omawiania „pytań białoruskich” i „europejskich odpowiedzi”. Książka jest nietypowa próbą umiejscowienia Białorusi w Europie poprzez zakwestionowanie niektórych mainstreamowych idei europejskich

Autorem książki jest dr Piotr Rudkouski, filozof, publicysta, dyrektor akademicki białoruskiego ośrodka analitycznego BISS, laureat prestiżowej Nagrody im. Lwa Sapiehy „za wybitne zasługi w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz budowaniu niepodległego państwa, skierowanego ku Europie, uwzględniającego tradycje historyczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.

Miejsce wydarzenia: Białoruski Dom w Warszawie (ul. Wiejska, 13/3)
Data: 29 listopada 2017 r. (środa), godz. 18:00

Zapraszamy do dyskusji!

Dodaj komentarz: