21
lip

2017

Białoruskie studenci poznali funkcjonowanie polskiego samorządu w Podlaskim Województwie

Od 15 do 21 lipca  w Białymstoku odbywała się siódma szkoła letnia białoruskiego Ruchu “O Wolność” w ramach której 25 studentów z Białorusi zapoznali się z funkcjonowaniem instytucji władz lokalnych oraz zasadami ustroju i działania samorządu terytorialnego na przykładzie organów miejscowej władzy  oraz zobaczyli wielokulturowe Podlasie. Szkoła była współfinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W ciągu tygodnia białoruskie studenci reprezentujące państwowe oraz prywatne szkoły wyższe z Białorusi poznali zasady funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Urzędu Miasta Bielsk – Podlaski do Rady gminy Orla.

podlaskiewojewodstwoOprócz wizyt i spotkań z podlaskimi samorządowcami, urzędnikami,  dziennikarzami uczestnicy szkoły wysłuchali lekcję polskich i białoruskich ekspertów na temat samorządu terytorialnego  i  funkcjonowania miejscowych władz w Polsce i na Białorusi, spotkali się z polskimi radnymi, przedstawicielami organizacji samorządowych oraz Ruchów miejskich.

Podczas wizyty studyjnej białoruska młodzież spotkała się z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyńskim,  Wicemarszałkiem Maciejem Żywno, burmistrzem Bielska Podlaskiego – Jarosławem Borowskim, Pełnomocnikiem Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Elizą Szadkowską, oraz przedstawicielami białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

„Jednym z celów projektu jest motywacja najbardziej aktywnych uczestników do włączania się do działalności obywatelskiej i społecznej wewnątrz Białorusi na rzecz obrony praw studentów oraz przemian demokratycznych w sąsiednim z Województwem Podlaskim kraju, oraz zainicjowanie dyskusji na temat tego dla czego na Białorusi sytuacja w białoruskich regionach jest taka a nie inna. W wyniku tej szkoły młodzież białoruska zobaczyła na własne oczy że samorząd terytorialny oraz demokratyczne instytucję samorządowe oraz  państwowe są bardziej efektywni w zarządzaniu na każdym poziomie władzy niż system autorytarny który panuję na Białorusi” – powiedział Robert Tyszkiewicz przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi.

Natomiast Przewodniczący Fundacji „Białoruski Dom” Aleś Zarembiuk wyjaśnił że „Jednym z priorytetów Domu Białoruskiego jest współpraca z białoruską młodzieżą i białoruskimi studentami. Uważam że szansa na przeprowadzenie skutecznych gospodarczych i ustrojowych reform które są niezbędne dla przyszłej demokratycznej Białorusi jest w przygotowywaniu nowej kadry, kształceniu na Zachodzie młodych białoruskich specjalistów którzy będą razem z ekspertami i intelektualistami wprowadzać w życie niezbędne dla Białorusi  reformy. Coś podobnego miało miejsce za czasów prezydenta Saakaszwilego w Gruzji, oraz jest obecnie realizowane przez prezydenta Kazachstanu w tym kraju. Polska jest najlepszym przykładem i wzorem dla Białorusi, nasza droga do ściślejszej integracji z Unią Europejską leży przez Polskę i u Polaków będziemy się uczyć jak skutecznie zmieniać własny kraj Białoruś”.

Służba prasowa Fundacji „Białoruski Dom”

Dodaj komentarz: