9
lut

2018

NATO-Białoruś: Wiedza buduje zaufanie i stabilność

natto-konferenceFundacja Białoruski Dom oraz German Marshall Fund of the United States zapraszają na konferencję i debatę ekspertów NATO-Białoruś: Wiedza buduje zaufanie i stabilność, która odbędzie się w siedzibie Fundacji Batorego (ul. Sapieżyńska 10A) w dniu 15 lutego o godz.9:00 do 13:00.
Tematem konferencji i debat eksperckich (program w załączeniu) będą aktualne kontakty na linii NATO-Białoruś oraz dyskusja na temat możliwych scenariuszy rozwoju współpracy.

Białoruś w 1995 r. przystąpiła do Partnerstwa dla Pokoju, a od 2004 r. uczestniczy w procesie planowania i oceny tego programu. W ramach współdziałania obydwa podmioty rozwijają praktyczną współpracę w wielu dziedzinach takich jak: planowanie cywilne, zarządzanie kryzysowe, kontrola zbrojeń, obrona powietrzna oraz kontrola ruchu lotniczego, przetwarzania informacji jak również szkolenia językowe. Współpraca z NATO nie ma jednak dla Łukaszenki istotnego znaczenia wojskowego, a jest jedynie wyrazem polityki władz, zmierzających do utrzymywania kontaktów z Sojuszem.

W gronie międzynarodowych ekspertów spróbujemy odpowiedzieć na pytania co Białorusini wiedzą o NATO oraz czy ta wiedza jest im potrzebna ? Pokażemy drogę krajów Europy Środkowo-Wschodniej do członkostwa w Sojuszu, zastanowimy się nad możliwymi scenariuszami dla Białorusi.

W dyskusji wezmą udział eksperci oraz naukowcy z Białorusi, Polski, Słowacji, Niemiec, Czech, Ukrainy, Czarnоgóry, takoż przedstawiciele NATO.

Kontakt z organizatorami – dombelaruski@gmail.com

Dodaj komentarz: