Beta

Weź udział w badaniu Uniwersytetu Warszawskiego!

01.25.2018

Nasz serdeczny kolega, który sprzyja i dobrze życzy Białorusinom, Michał Żejmis – obecnie realizuje badanie socjologiczne dla Uniwersytetu Warszawskiego, jak działają przepisy dotyczące zatrudnienia imigrantów w Polsce? Chętni do udziału w badaniu niech piszą na adres: michal.zejmis@gmail.com. Kolega wyjaśni szczegóły. Z tego, co mówił wynika, że do każdego, kto kwalifikuje się jako respondent do udziału w badaniu przyjedzie dokądkolwiek na terenie całej Polski. Za poświęcony czas na w pełni anonimową rozmowę (około 1-godzinną) każdy respondent otrzymuje upominek od Uniwersytetu Warszawskiego w postaci bonów do supermarketów. Proszę zgłaszajcie się. W badaniu mogą wziąć udział imigranci pochodzący z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Gruzji, Armenii i Mołdawii oraz pracodawcy, którzy ich zatrudniają.

Poszukuję kontaktów do pracodawców posiadających doświadczenie zatrudniania cudzoziemców na oświadczenie o powierzeniu pracy oraz kontaktów do cudzoziemców posiadających doświadczenie wykonywania pracy na podstawie takiego rodzaju oświadczenia. Ta forma zatrudnienia wynika z uproszczonej procedury zatrudniania w RP obywateli kilku krajów: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii.

Poszukiwania prowadzę w całym kraju. Przyjadę do osób lub firm, które zechcą się podzielić swoimi doświadczeniami. Badanie jest całkowicie anonimowe, to znaczy informacje uzyskane od osób biorących udział w badaniu są później wykorzystywane wyłącznie do zbiorczej analizy.

W przypadku cudzoziemców, którzy pracowali w Rzeczypospolitej sezonowo, a teraz przebywają w krajach swojego pochodzenia jestem skłonny nawiązywać z nimi kontakty i ewentualnie przyjechać do Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji albo Armenii celem realizacji badania.

Badanie realizuję dla Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. W załączniku zamieszczam zaświadczenie z OBM UW. Bierzemy pod uwagę osoby, które obecnie są pracodawcami lub pracownikami w ramach “procedury oświadczeniowej”, ale także osoby, które posiadają takie doświadczenie przeszłe.

Zależy nam na dotarciu do możliwie szerokiej grupy pracowników cudzoziemskich oraz pracodawców, przedsiębiorców krajowych – osób, które posiadają doświadczenia w zatrudnieniu na podstawie ww. “procedury oświadczeniowej”. Dlatego wdzięczny będę za każdy możliwy kontakt lub nawet wskazówkę.

Chętnie wyjaśnię wszelkie wątpliwości dotyczące badanej formy zatrudniania, a także wątpliwości dotyczące charakterystyki respondentów poszukiwanych przeze mnie do realizacji badania.

Jestem stale dostępny pod poniższym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. W razie, gdybym nie odbierał, to możliwie szybko oddzwonię:

tel. kom. +48 607 83 00 01

e-mail: michal.zejmis@gmail.com

Снимок экрана 2018-01-25 в 15.20.31

Jak pojechać do Białorusi
Czytać więcej na ten temat